Agregáty

Svätopeterská 7, 947 01, Hurbanovo
Tel./fax: 035/760 35 45
Mobil: 0905 44 50 49
e-mail: kosenz@stonline.sk

  • Opravujeme elektroagregáty pre cestné motorové vozidlá a traktory

Štartéry:

• opravy osobných a dodávkových vozidiel (Š-100, Š-120, Š-Favorit, Š-1203)
• opravy výmenným spôsobom pre traktory a úžitkové vozidlá (ZETOR UR I.
a UR II., AVIA, DOMIEŠAVAČ 24 V/ 2,9 kW)
• opravy výmenným spôsobom pre traktory a nákladné vozidlá (ZETOR 12111,
LIAZ, TATRA, V3S, S5T, IFA, TATRA 815)
• BOSCH, VALEO, MARELI, LUCAS

Alternátory:

• opravy výmenným spôsobom pre osobné, dodávkové, nákladné vozidlá
a traktory (Š-120, Š-Favorit, AVIA, LIAZ, TATRA, ZETOR UR I. a UR II.)
• opravy výmenným spôsobom pre autobusy (KAROSA 28 V/60 A, 28 V/75 A,
28 V/60 A s relé, 28 V/75 A s relé)
• BOSCH, VALEO, MARELI, LUCAS

Dynamá:

• opravy traktorov (ZETOR 50, UR I. a UR II.)
• opravy špeciálnych a nákladných vozidiel (24 V/150 W, 12 V/300 W, 24 V/500 W, 24 V/800 W)

  • Opravujeme vstrekovacie čerpadlá pre motorové vozidlá, traktory a inú poľnohospodársku techniku

Vozidlá:

• LIAZ, AVIA, PV 3S, IFA 50W
• BOSCH, VALEO, MARELI, LUCAS

Traktory:

• UR I., UR II., ZT 300

Poľnohospodárske stroje:

• Kombajn E512, E514, E516, BIZON, buldozér DT-75M