O firme

Svätopeterská 7, 947 01, Hurbanovo
Tel./fax: 035/760 35 45
Mobil: 0905 44 50 49
e-mail: kosenz@stonline.sk

Firma KOSENZ s.r.o vznikla v roku 1996 v nadväznosti na tradície opravárenstva v STS Hurbanovo. Pôvodná činnosť oprava agregátov a manipulačnej techniky sa rozšírila o výrobu a servis postrekovačov.

Naše služby:

  • Agregáty pre motorové vozidlá a poľnohospodársku techniku - opravy
  • Nízko a vysokozdvižné vozíky - oprava a predaj
  • Postrekovače pre poľnohospodárov - výroba, servis a predaj
  • Sústružnícke, frézarské a zámočnícke práce